Krótkie terminy

Wysoka jakość

Atrakcyjne ceny

Zniżka dla absolwentów aplikacji

607 380 618

Bezpośredni kontakt z szefem produkcji

Nasze togi szyte są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra sprawiedliwości

Polityka prywatności


Firma Gab.b Arkady Paweł Fiedler, ul. Słowackiego 3, właściciel portalu www.toga.com.pl, szanując prawo użytkowników do ochrony prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania, które ją zapewniają. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników portalu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Poniżej przedstawiamy okoliczności i zakres zbierania danych osobowych oraz sposób ich wykorzystania:

1. Formularz rejestracji konta
Formularz należy wypełnić, aby założyć konto w sklepie toga.com.pl oraz złożyć zamówienie. Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, login, hasło, adres zamieszkania (adres dostawy produktu) i adres e-mail. Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz przekazywania informacji, takich jak zawiadomienia o wprowadzanych zmianach, nowościach oraz informacji handlowej.
Użytkownik ma prawo dowolnego zmieniania hasła, jeśli uzna to za właściwe. Adresy e-mail będą przechowywane w bazie adresowej wykorzystywanej w celach dystrybucji informacji przez Firmę Gab.b Arkady Paweł Fiedler, ul. Słowackiego 3 w Puszczykowie

2. Cookies
Tzw. cookies to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika. Dane te są anonimowe i dotyczą przeglądanych przez użytkownika stron w serwisie.

3. Informacje ogólne
Na stronach www.toga.com.pl zbierane są także informacje dotyczące rodzaju używanej przez Użytkowników przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP komputerów, daty, godziny, czasu trwania sesji. Wykorzystujemy je do celów analitycznych i statystycznych.

4. Przechowywanie danych osobowych
Wypełniając formularz rejestracji, użytkownik wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie toga.com.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Dane zebrane w powyższy sposób przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

5. Bezpieczeństwo
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie nieliczni uprawnieni pracownicy www.toga.com.pl zajmujący się administracją bazy. Firma Gab.b Arkady Paweł Fiedler, ul. Słowackiego 3 jako Administrator danych osobowych sklepu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewniając wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, ich aktualizacji i usuwania (wystarczy pisemnie zwrócić się z takim żądaniem).
Każdy Użytkownik ma prawo do weryfikacji, modyfikacji, zastrzeżenia lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu www.toga.com.pl. Wystarczy pisemnie zwrócić się z takim żądaniem do www.toga.com.pl (e-mail: biuro@toga.com.pl).

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.